Comments are off for this post

REVIVE THY WORK, O LORD [HAUSA VERSION]

REVIVE THY WORK, O LORD

(HAUSA 249)

YA YESU MAI CETO, KA BA NI SABON RAI

  1. Ya Yesu Mai Ceto, ka ba ni sabon rai,

Ka tsarkake ni da jininka, in ji, in bi sosai.

 

Korus:

               Ka ba ni sabon rai, a cikin zuciyata

               Ka sauko nan da ikonka, ka ba ni sabon rai!

 

  1. Ya Ruhu Mai Tsarki, farkad da ni yanzu

Daga nauyi, barci, ragwanci, ka wartsakad da ni.

 

  1. Uba, ina rokonka ka ba ni kishirwa,

Ka shayar da ni, da ruwa mai rai, ka amsa kukana.

 

  1. Yesu, Ruhu, Uba, na girmama ka yau.

Ka sauko nan da ikonka, na ba ka zuciyarta.

 

  1. Sai mu tashi fa ‘yanuwa, mu yi ta yin addu’a

Mu yi shelar Yesu da cetonsa da karfin zuciya.

Comments are closed.