REVIVE THY WORK, O LORD [HAUSA VERSION]

REVIVE THY WORK, O LORD (HAUSA 249) YA YESU MAI CETO, KA BA NI SABON RAI Ya Yesu Mai Ceto, ka ba ni sabon rai, Ka tsarkake ni da jininka, in ji, in bi sosai.   Korus:                Ka ba ni sabon rai, a cikin zuciyata                Ka...

Continue reading